Personvern

Diplom-Is behandler alle personopplysninger du gir til Diplom-Is i henhold til gjeldende personopplysningslov. Opplysningene brukes kun til å håndtere henvendelsen fra deg. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Diplom-Is samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med henvendelser til Diplom-Is via nettsiden www.diplom-Is.no og mailhenvendelser til Forbrukerservice, samt hvilket formål vi benytter denne informasjonen til.

Behandlingsansvarlig

Diplom-Is AS, ved administrerende direktør, er ansvarlig for behandling av opplysninger som kan knyttes til deg som privatperson. Det daglige ansvaret er delegert til Forbrukerservice i Diplom-Is.

 

Formål

Opplysningene som innhentes brukes for å kunne behandle og svare på henvendelsen fra deg.

 

Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget er at behandlingen er nødvendig for å svare på en henvendelse fra deg.

 

Hvilke personopplysninger behandles, hvor hentes de fra og frivillighet

Diplom-Is behandler personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse eller annen personlig informasjon du gir til Diplom-Is enten ved å fylle ut kontaktskjema som ligger på diplom-is.no eller sende mail oss. Det er frivillig å gi fra seg opplysninger, men hvis vi skal kunne gi deg et svar har vi behov for din kontaktinformasjon.

 

Sletting og anonymisering

Diplom-Is vil slette personopplysningene om deg etter at vi har håndtert og ferdigstilt henvendelsen din.

 

Alternativt til sletting kan Diplom-Is fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en person (anonymisering). Slik anonym informasjon kan Diplom-Is bruke i sitt erfaringsarkiv for å utarbeide analyser og statistikk og for å tilpasse og utvikle Diplom-Is sin markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønsker og behov.

 

Lagring av personopplysninger

Personopplysningene lagres på Diplom-Is egne servere og hos skytjeneste¬leverandører CoPro i Norge, som også følger norsk personopplysningslov (GDPR). Diplom-Is overleverer ikke personopplysningene dine til andre tredje parter med mindre du har samtykket til det.

 

Kontakt

Kontakt oss på forbrukerservice@diplom-is.no eller ring Forbrukerservice +47 51 37 14 96 om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigert eller slettet personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.

 

Personvernombud

Diplom-Is AS er eid av TINE. TINE har besluttet å videreføre den frivillige ordningen med eget personvernombud, og du kan derfor også kontakte personvernombud@tine.no for spørsmål om behandling av personopplysninger i TINE-Gruppen.