Ledelse

Administrerende direktør: Martin Kjekshus

HR-direktør: Cecilie Krüger Christiansen

Økonomidirektør: Geir Inge Hansen

Salgsdirektør: Geir Morten Stokke Johnsen

Marketing og PU-direktør: Anne Borgen Sturød

Produksjonsdirektør: Ottar Olden

Logistikkdirektør: Sabrina Rykke