Historien om Diplom-Is AS

1900-1920

De aller fleste eventyr har motiver som har vandret over landegrensene. Ja, oftest finner vi opprinnelsen i eksotiske land i andre verdensdeler. Dette gjelder også for iskrem.  Bedrifter i Norge som fremstilte natur-is så muligheten til å begynne å produsere iskrem. Fremsynte kvinner og menn begynte å jobbe med dette produktet som skulle utvikle seg til å bli Diplom-Is.

I de første tiårene av 1900-tallet kom italienerne til landet tidlig på våren, og ble et eksotisk innslag i bybildet.
Fra Frogner-Is i 1920-årene. Fabrikkmessig fremstilling av iskrem. Is og salt som kjølemiddel.
Gå til toppen
1920-1930

På slutten av 1920-tallet dukket det opp flere iskremfabrikker i Norge. Oslo, Jæren, Stavanger, Bergen og Trondheim hadde alle sine små iskremfabrikker. Melkeforsyningen for Oslo stod for den største produksjonen.

A. Hardt kom med forslag til logo, og foreslo navnet Diplom-Is, med følgende begrunnelse: "Diplom-Is gir uttrykk for noe virkelig fint, og det er jo ikke umulig at man på en meieriutstilling kan bli tildelt et diplom". I 1930 kom også den aller første Diplom-Is annonsen ut.

Første logo til Diplom-Is.
Gå til toppen
1930-1940

I Amerika var iskremproduksjonen langt fremme og direktør i Diplom-Is, Odd Sjetne, reiste på en 2-måneders studietur til Amerika. Pris kr 2.290.

Mye skjedde også i Norge. Diplom-Is produserte Norges første ispinner, og fikk den første kontinuerlige iskremfryser i Skandinavia. 

Produksjonsleder fyller iskremspann fra den første kontinuerlige iskremfryser i Skandinavia.
Produksjonen ble etterhvert en helårs beskjeftigelse, og i 1931 hadde Oslo egen isbil.
Gå til toppen
1940-1960

Krigen ble en tøff periode også for Diplom-Is og produksjonen lå nede. Da landet kom på fote igjen etter krigsårene gikk Melkeforsyningen og Meieribolaget sammen og dannet Fellesmeieriet. Anlegget i Schweigaardsgate ble hovedanlegg i Oslo, og oppussingen var ferdig i 1956. I denne perioden økte også antall isbiler kraftig.

Det var på dette tidspunktet veldig mange iskremfabrikker i Norge, og markedet ble utvidet fra Oslo m/omegn til Østfold, Vestfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Bergen og Møre, Meierienes Iskremforening ble dannet i 1951, og varemerket Diplom-Is ble fristilt for alle medlemmer. Som en følge av dette droppet man en rekke lokale varemerker, blant annet Slotts.is i Tønsberg, som produserte Krone-Is.

Fabrikksjef Sivert Øye ved den gamle Krone-Is-linjen i Tønsberg, 1958.
Gå til toppen
1960-1980

I denne perioden var det mange meierier og iskremprodusenter rundt om i landet som tilsluttet seg Meierienes Iskremforening og merkenavnet Diplom-Is. Bilparken ble mer moderne, og produksjonen mer avansert.

Det ble opprettet flere iskremfabrikker og antall iskremvarianter øker. Med den økende mengden av iskremfabrikker og iskremvarianter oppstår behovet for et mer formalisert samarbeid, og det er kontinuerlige samtaler om opprettelse av en felles enhet.

Iskremfabrikken i Fauske, 1964.
Gå til toppen
1980-2000

Under et seminar i Helgeroa 1987 ble forslaget om dannelse av et felles selskap for alle iskremfabrikkene, med ansvar for merkevaren Diplom-Is, skissert. Fire år senere var avtalen klar, og 1. Januar 1991 ble Diplom-Is samlet til ett "rike". Selskapet het da Norsk Iskrem BA.

Konkurransen var hard, og i 1991 kom GB-is inn på det norske markedet. Etter noen tøffe år, og det som kalles "iskrem-krigen" trakk GB seg ut av Norge i 1995. Diplom-Is begynner å lisensprodusere Mövenpick, en eksklusiv iskrem som mange setter pris på. Blant "tilhengerne" var Rolv Wesenlund, som i 1995 i brevs form takket for den gode isen.

Dagbladets forsidebildet, 1995.
Gå til toppen
2000-

I 2002 endret Norsk Iskrem navn til Diplom-Is AS. Den store omorganiseringen i meierisektoren innebar at Diplom-Is AS ble datterselskap av TINE BA. I 2004 overtok Diplom-Is AS det svenske selskapet Triumf-glass og selskapet endret navn til Diplom-Is Sverige AB. Samme år trakk Nestlé sin organisasjon ut av Norge og overlot salg og distribusjon til Diplom-Is AS.

2010 blir husket som et jubileumsår for Diplom-Is, som med stolthet feirer 80 år som iskremselskap. Klassikeren Pin-Up fyller 60 år og i tillegg lanserer Diplom-Is en modernisert utgave av sin kjære logo. Den 8. februar blir Diplom-Is Sverige solgt tilbake til Triumf-glass.

Gå til toppen