Ansvarserklæring

Vi jobber hele tiden for å gi deg gode brukeropplevelser på www.diplom-is.no. For å få til dette samler vi inn informasjon om brukermønster og persondata. På denne siden vil du finne informasjon om hvordan vi behandler denne dataen og hvordan du som forbruker kan få tilgang til, endre eller slette informasjon om deg. Når du går inn som bruker på nettstedet www.diplom-is.no, godtar du vilkårene nedenfor. Innholdet i ansvarserklæringen kan endres løpende. Du bør derfor lese igjennom erklæringen når du besøker nettstedet neste gang.

Formål

Formålet med Diplom-Is sitt nettsted www.diplom-is.no er å gi informasjon om Diplom-Is og vår virksomhet.

Opphavsrettslige forhold

Innholdet på Diplom-Is sine nettsider er underlagt opphavsrettsbeskyttelse. Med unntak av oppskrifter og bilder/tekst knyttet til oppskrifter, kan alt innhold fritt distribueres, kopieres og lagres elektronisk eller skrives ut. Dette samtykket gis under forutsetning av at kilden til materialet angis riktig.

Oppskrifter og bilder/tekst knyttet til oppskrifter

Bilder knyttet til oppskrifter hentes fra og reguleres av retningslinjer for Diplom-Is Mediebank. Med unntak av forbrukers alminnelige bruk, kan Diplom-Is sine oppskrifter ikke benyttes uten samtykke fra Diplom-Is. Ved enhver gjengivelse av Diplom-Is sine oppskrifter skal oppskriftene gjengis ordrett. Innhold må også markeres med canonical URL (Rel=Canonical) for å unngå duplisert innhold og skade www.diplom-is.no sin SEO trafikk.

Oppskrift skal akkrediteres med følgende tekst og klikkbare lenke til original oppskrift på www.diplom-is.no i umiddelbar nærhet til oppskriften: «Oppskriften(e) er hentet fra Diplom-Is.».

Ansvarserklæring

Diplom-Is anstrenger seg for å holde innholdet på nettstedene så oppdatert og korrekt som mulig. Det kan allikevel forekomme at noe informasjon kan være ufullstendig, unøyaktig eller ikke oppdatert. Diplom-Is påtar seg intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i opplysningene. Enhver beslutning du tar på basis av opplysningene på Diplom-Is sitt nettsted skjer på ditt eget ansvar. Diplom-Is påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade av noen art som måtte oppstå av bruken av Diplom-Is sitt nettsted, eller opplysninger som finnes der.

www.diplom-is.no kan inneholde lenker til andre websider utenfor Diplom-Is sin kontroll. Diplom-Is legger inn slike lenker for å hjelpe besøkende på www.diplom-is.no til å finne mer informasjon innen spesifikke områder. Diplom-Is kan ikke garantere at slik lenket informasjon er korrekt, relevant, aktuell eller fullstendig.

Henvisninger til hvilket som helst kommersielt produkt, prosess eller tjeneste, eller bruken av bransje, firma eller juridisk person på alle Diplom-Is sine nettsider, er kun ment som informasjon og service for nettstedets besøkende og innebærer ingen godkjennelse eller anbefaling eller støtte eller favorisering fra Diplom-Is sin side.

Diplom-Is kan ikke garantere at de fargene som vises på nettsiden er eksakt like de fargene som produkter, ingredienser etc. har i virkeligheten. Hvordan fargen oppfattes skyldes innstillinger i din datamaskin.