Jobb i Diplom-Is

Diplom-Is er et av Norges mest kjente varemerker. Vår ambisjon er å være bransjens mest solide og nyskapende merkevareselskap. Vi kan by på mange spennende og utfordrende jobber på alle nivåer innenfor produktutvikling, marketing, salg, innkjøp, produksjon, logistikk og administrasjon.

Diplom-Is har i snitt rundt 530 ansatte fordelt på en fabrikk og 6 salgskontorer, inklusive hovedkontoret. Vi er engasjerte medarbeidere som legger stor vekt på å skape et positivt arbeidsmiljø. Ansatte får muligheter til å ta ansvar, og vi satser betydelige ressurser på utviklingstiltak for å styrke selskapets faglige nivå. Tiltakene er rettet mot utvikling av fagkompetanse i verdikjeden og lederutvikling.

I tillegg til ulike kurs og programmer i egen regi, tilbyr vi også deltakelse i utviklingsprogrammer i regi av Tine SA.

Den årlige medarbeidersamtalen er et viktig element i arbeidet med den enkeltes utviklingsplan. Vi mener likevel at den viktigste arenaen for kompetanseutvikling ligger i hverdagen. I nært samarbeid med kolleger og ledere bygger vi en kultur som er preget av ønske om læring og forbedring.